oferta

Zajmujemy się usuwaniem różnorodnych rodzajów powłok lakierniczych na skalę przemysłową metodami chemicznymi w procesie zanurzeniowym.

Wysoka jakość stosowanej chemii pozwala zaoferować proces, który spełnia wymagania klientów dotyczące doskonałej czystości detalu po procesie, zachowania powłoki  cynkowej, a także jest przyjazny dla środowiska.

Pragniemy także złożyć Państwu ofertę obsługi w zakresie odbioru i transportu odpadów
o charakterze umożliwiającym ich wykorzystanie lub unieszkodliwienie, w tym także odpadów niebezpiecznych.

OFERUJEMY:

  • odbiór i transport odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne
  • całkowite przejęcie odpowiedzialności za odpady od chwili ich przejęcia, aż do momentu zakończenia procesu ich wykorzystania bądź utylizacji
  • obsługę w zakresie transportu odpadów prowadzoną w systemie JUST IN TIME w celu osiągnięcia optymalnych efektów w zakresie: minimalizacji kosztów transportu, organizacji logistyki, minimalizacji kosztów związanych z utylizacją, terminowości oraz wyeliminowania możliwości nagromadzenia się zbyt dużej ilości odpadów
  • transport odpadów niebezpiecznych prowadzony przez przewoźników posiadających stosowne zezwolenia ADR.

Jako odbiorca odpadów posiadający wszystkie wymagane zezwolenia, gwarantujemy zasady współpracy zgodne z wymogami Ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. Przekazane nam odpady wykorzystujemy w sposób bezpieczny dla zdrowia i życia ludzi oraz dla środowiska naturalnego. Jeżeli są Państwo zainteresowani współpracą prosimy o przesłanie na nasz adres wykazu powstających w Waszej firmie odpadów wraz z ich wielkością, a my prześlemy ofertę cenową na ich odbiór i zagospodarowanie.